Przeskocz do treści

PSYCHOMOTORYKA

Terapia psychomotoryczna wg Procus i Block mieści się w nurcie terapii integracyjnych. Służy ona likwidowaniu różnego rodzaju patologii i zaburzeń: ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowania, emocji, pamięci, uwagi, mowy, czytania i pisania.

W modelu terapii psychomotorycznej, wypracowanym przez Marcele Procus i Michelle Block fundamentalne jest założenie, że „przez usprawnienie ciała, osiągnięcie ruchu dowolnego (tj. celowego) dziecko dochodzi stopniowo do panowania nad sobą, a to prowadzi do lepszego posługiwania się pamięcią, rozumowaniem i mową”.

Terapia prowadzona jest przez dwóch specjalistów i przewiduje odbywanie przez okres 3-6 miesięcy 30-35 sesji zajęć po półtorej godziny w małej grupie rówieśników . Ułatwia to proces uświadamiania sobie przez dziecko obrazu własnego ciała przez porównanie, naśladownictwo (imitację pozycji) lub współzawodnictwo. Mała grupa dzieci, ćwicząca z dwiema osobami dorosłymi powala na obserwację cech osobowości dziecka, jego relacji z otoczeniem i daje okazję do ich ewentualnej korekty. Zachowanie dziecka jest monitorowane w odniesieniu do stopniowego uzyskiwania własnej tożsamości i wypracowywania schematu ciała. Jednym z ważnych elementów tej metody jest powtarzanie tego samego planu ćwiczeń podczas każdej z około 30 sesji. Służy to tworzeniu się struktury w czasie i antycypacji zdarzeń. Antycypacja prowadzi do lepszej kontroli emocji, obniżenia lęku, a przez to, do zmniejszenia nadpobudliwości, psychoruchowej, agresywności, lepszej akceptacji sytuacji stresogennych. Zajęcia te są zrozumiałą dla dziecka okazją do nauki nowych i skutecznych strategii funkcjonalnych.

Zajęcia prowadzą mgr Stanisława Stus i mgr Alicja Ochota

Schemat zajęć terapii psychomotorycznej:

  1. Powitanie
  2. Przebieranie się i składanie ubrania
  3. Toaleta
  4. Masaż
  5. Ćwiczenia indukcyjne
  6. Ćwiczenia dużej motoryki
  7. Ćwiczenia schematu ciała
  8. Aplikacje
  9. Ubieranie się
  10. Pożegnanie