Przeskocz do treści

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Poziom umiejętności społecznych decyduje o rozwoju i przyszłość dziecka. Im wyższy tym dziecku lepiej się wiedzie w życiu teraz jak i przyszłości, dzieci mające wysokie umiejętności społeczne rozwijają się lepiej, są bardzie lubiane, łatwiej się zaprzyjaźniają, łatwiej adaptują się do nowych stacji, lepiej radzą z emocjami, mają wyższe i bardziej adekwatne poczucie własnej wartości i czują się szczęśliwsze. Umiejętności takie nabywamy w czasie kontaktów z innymi ludźmi najczęściej samoistnie, ale trenowanie ich w sposób celowy jest skuteczne i może być wskazane dla osób, które mają trudności w relacjach z powodu braku dobrych wzorców lub trudności w uczeniu się ich. (źródło)

Zajęcia treningu społecznego mają za zadanie rozwijać umiejętności:
• rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
• panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie
• prawidłowych wzorców komunikowania się
• przestrzeganie zasad i norm społecznych,
• nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
• odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych
• pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
• wyrażania siebie i własnego zdania.

Zajęcia z treningu społecznego prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Wielkość grup i forma zajęć, dostosowana jest do potrzeb, możliwości i ustalonych celów terapeutycznych każdego ucznia/uczestnika.