Przeskocz do treści

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej  w Zabrzu

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
2. Zimowa przerwa świąteczna  
3. Ferie zimowe  
4. Wiosenna przerwa świąteczna  
6. Egzamin ósmoklasisty:

 

 

 
7. Koniec roku szkolnego  
8. Ferie letnie  
8. Dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych  
W tych dniach organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  
9. Dni do odpracowania w soboty  ---------------------------------------------------------------------------
10.

 

 

I semestr:

 

  • zakończenie I semestru
  • klasyfikacja
  • podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej
 
 

 

11.

II semestr:

 

  • klasyfikacja
  • podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej
 
12. Spotkania z rodzicami  

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie organizacji roku szkolnego

 Zgodnie  z rozporządzeniem szkoła ma obowiązek  organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych  dla uczniów. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole  będą organizowane dla uczniów zajęcia świetlicowe.