Przeskocz do treści

III Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami pt.: „Rajskie ptaki”

III Zabrzański Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. " Rajskie ptaki"
pod honorowym patronatem
Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki - Szulik

            Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie " Nasza szkoła - nasz dom" działające przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu. Celem projektu jest popularyzacja sztuki, jako jednej z form terapii osób z niepełnosprawnością, jest przedsięwzięciem o zasięgu regionalnym. Skierowany jest do stowarzyszeń, placówek i instytucji (przedszkola, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, zakłady pracy chronionej i.t.p.) zajmujących się kształceniem, opieką, zatrudnieniem osób z różnym rodzajem niepełnosprawności z terenu woj. śląskiego.

            Zadaniem uczestników III edycji przeglądu było wykonanie pracy pt.: „Rajskie ptaki” techniką dowolną. Prace oceniane były w różnych kategoriach, takich jak: haft, malarstwo, rysunek, quilling, witraż i mozaika, kompozycja przestrzenna, sztuki użytkowe przez niezależne jury, a inspiracją do tworzenia tych dzieł w III edycji były rajskie ptaki. Na konkurs nadesłano 56 prac z placówek województwa śląskiego z następujących miejscowości: Zabrza, Gliwic, Bytomia, Przezchlebia i Sośnicowic. Ostatecznie nagrodzono 34 dzieła w XI kategoriach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas gali połączonej z wystawą nagrodzonych prac w MOK w Zabrzu, dnia 9 maja 2019 r. Nagrody podczas imprezy wręczała Stanisława Stus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu i Teresa Ładoś - Inspektor Wydziału Oświaty UM Zabrze. Wystawa fotografii nagrodzonych prac jest prezentowana w 2019 i 2020 r. na terenie obiektów kultury w Zabrzu. Uroczystą galę uświetnił zespół opiekunów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosonowcu.

Przegląd odbył się dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Wydział Kultury i Dziedzictwa.