Przeskocz do treści

30.04.2020 r. (czwartek)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

PLASTYKA

MUZYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

RELIGIA

ETYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA