Przeskocz do treści

4.06.2020 r. (czwartek)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

PLASTYKA

MUZYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

ETYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA