Przeskocz do treści

Zdalna Szkoła

"Szkoła otrzymała kolejne dwa tablety  dzięki dofinansowaniu   ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .
Dzięki dofinansowaniu szkoła wzbogaciła się łącznie o 8 tabletów, które będą służyły uczniom  do systematycznego podnoszenia umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii podczas codziennych zajęć dydaktycznych, w tym pracy zdalnej.