Przeskocz do treści

Czytam z klasą – edycja II.

Klasy I-III przyłączyły się do międzynarodowego programu "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki".

Celem niniejszego programu jest:

📌Poprzez czytanie lektur, włączanie uczniów w aktywną działalność edukacyjną.

📌Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, które przyczynia się do wzmocnienia więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięciem poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

📌Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów (...)

Dodatkowo uczniowie wdrażają się do systematycznej lektury, poprawiają swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem / słuchania czytanego tekstu, analizują treść, współpracują, wyciągają wnioski, tworzą tzw. Lekturnik - będący wytworem ich ciężkiej, polonistyczno - ekologicznej pracy 🙂