Przeskocz do treści

ERASMUS + nowy GRANT!

Z wielką radością chcemy donieść, że nasza szkoła jest znowu beneficjentem Programu Erasmus+ . Nasz projekt, którego autorem jest pani Anna Rosa, został bardzo wysoko oceniony i wśród 813 nadesłanych z całej Polski projektów, uplasował się na ósmym miejscu.

    Projekt "Gry i zabawy oraz outdoor teaching, jako metody podnoszące poziom jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Zabrzu”trwać będzie przez dwa lata, w terminie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Weźmie w nim udział 10 nauczycieli, którzy w trakcie wyjazdów na 5 tematycznych kursów oraz wyjazd typu „Job shadowing”podnosić będą swoje kompetencje i umiejętności. Wprowadzenie metod aktywizujących, takich jak gry i zajęcia typu outdoor teaching z pewnością wpłynie na większe zainteresowanie uczniów wiedzą, zmotywuje ich do nauki i osiągną wyższe stopnie ze wszystkich przedmiotów.

Niezwykle ważne jest, aby kadra została wyposażona w umiejętności odwracania uwagi uczniów od zachowań niepożądanych na zachowania służące pogłębianiu wiedzy, prospołeczne i ekologiczne.

Kursy, które zaplanowano w ramach tego projektu pomogą nauczycielom poznać szereg gier, które można wykorzystać w ramach każdego przedmiotu oraz zajęcia typu outdoor teaching, których celem będzie nabycie wiedzy w nauczaniu zgodnym z naturalnym cyklem biologicznym i wykorzystującym naturalne zasoby przyrody w edukacji.

Wyjazd Job shadowing, w którym nauczyciele planują wziąć udział ma być praktyczną obserwacją codziennych zmagań naszych kolegów z Rumunii, a także ma przynieść odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące sposobów wdrażania „outdoor teaching” w polskiej szkole. Szkoła w Rumunii to gimnazjum, więc będziemy mieli możliwość poobserwowania jak takimi metodami można pracować z uczniem starszym. Drugą szkołą, do której się wybieramy, jest Rajko Zinzifov w Macedonii. Jest to szkoła podstawowa, zatem tu podobne obserwacje poczynimy pośród młodszych dzieci.

Wybrane kursy mają również przybliżyć i doskonalić umiejętności z zakresu ICT. W obecnym czasie korzystanie z narzędzi ICT jest nieodzowne w procesie edukacyjnym, dlatego ciągle poszerzamy je, aby nasza oferta dydaktyczna była bardziej wartościowa i atrakcyjna.

W trakcie projektu, w szkole odbywać się będzie również kurs języka angielskiego oraz zajęcia językowo-kulturowe dotyczące krajów, w których będą odbywać się kursy i job shadowing.  To przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych grona, tak by wszystkie zaplanowane mobilności mogły zostać jak najpełniej wykorzystane.

   Nauczyciele wyposażeni w kompetencje i umiejętności wyniesione z realizacji niniejszego projektu, będą wdrażać uczniów do udziału w projektach na platformie eTwinning. Rzetelnie podzielą się swymi doświadczeniami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z pozostałymi nauczycielami, rodzicami uczniów, studentami studiów pedagogicznych w czasie szeroko zaplanowanych warsztatów, lekcji otwartych i konferencji.

   Chcemy też zorganizować warsztaty: Bieg przełajowo – dydaktyczny, dla okolicznych szkół z naszego miasta p.t. „Odkrywamy faunę i florę naszego miasta”, na których nauczyciele wraz z uczniami będą mieć zajęcia z każdego przedmiotu, jako poszczególne zadania na drodze do osiągnięcia mety.

   Chcemy wypracować w szkole standardy nauczania oparte na metodach aktywizujących i outdoor teaching i stworzyć katalog scenariuszy zajęć z każdego przedmiotu wykładanego w szkole. Lekcje te urozmaicą ofertę szkoły, uatrakcyjnią proces dydaktyczny i sprawią, że szkoła stanie się bardziej przyjazna uczniom i nauczycielom.

   Mamy nadzieję, że przyznany grant sprawi, że wszystkie zaplanowane szkolenia będą mogły zostać zrealizowane, co nam pomoże stawać się lepszymi pedagogami w naszej trudnej i wymagającej szerokich kompetencji, codziennej pracy.