Przeskocz do treści

Piękna Nasza Polska Cała

Główne założenia i cele:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka