Przeskocz do treści

Przegląd twórczości

IV Przegląd Twórczości z cyklu: „Wyrażam siebie kolorami” pt.: „Pory roku”, którego jesteśmy Organizatorami odbyła się w październiku. Ta inicjatywa odbywa się regularnie rokrocznie od czterech lat i ma na celu nie tylko upowszechnianie twórczości osób z niepełnosprawnościami czy pobudzanie i rozwijanie wrażliwości twórczej, ale także integracja środowisk, w których przebywają osoby z niepełnosprawnościami oraz przede wszystkim inspirowanie osób z niepełnosprawnością do działań twórczych oraz poprawa funkcjonowania sensomotorycznego osób z niepełnosprawnością poprzez terapeutyczne.

Podczas Przeglądu mieliśmy okazję przyjrzeć się twórczości osób z niepełnosprawnościami osób od wieku przedszkolnego aż do senioralnego.

KLIK DO WYDARZENIA