Przeskocz do treści

,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” – 13.12.1981r. – Pamiętamy !

Zrealizowane zadania  projektu  w miesiącach 09 /10 2021r. :

a. powołano szkolnego koordynatora projektu - Arkadiusz Długosz 

b. zamieszczono plakat projektu w widocznym miejscu w szkole

c. zamieszczono logo projektu  na stronie internetowej szkoły oraz informację o przystąpieniu szkoły do udziału w projekcie 

d. przygotowano miejsce, kącik pamięci patriotyczno  - historycznej

e. dwoje nauczycieli wzięło udział w dwóch wykładach/ konferencjach, Stanisława Stus - dyrektor szkoły oraz Arkadiusz Długosz nauczyciel historii

12.10.2021 r.  ,, Znane i nieznane, o Solidarności lat 80 - tych, Region Śląsko - Dąbrowski '  wykładowca dr Jarosław Neja

Załącznik 1a - p. S. Stus

Załącznik 1b - A. Długosz

19.10.2021 r. ,, Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność'   wykładowca dr Andrzej Sznajder

Załącznik 2a - p. S. Stus

Załącznik 2b - p. A. Długosz