Przeskocz do treści

Laboratoria przyszłości

Z pozyskanych środków finansowych w ramach programu " Laboratoria przyszłości" zakupiliśmy   do pracowni gospodarstwa lodówkę oraz kuchenkę elektryczną. Na ten cel przeznaczyliśmy 2898,00 zł.

Zakupiony sprzęt pozwoli na prowadzenie zajęć w pracowni gospodarstwa domowego   celem  usamodzielniania  i przygotowania uczniów z niepełnosprawnościami do dorosłego życia.

Za kwotę  4048,00 zakupiliśmy do zajęć informatycznych oraz zajęć z kodowania i programowania zestaw robotów  i matę edukacyjną. Uczniowie będą poznawali zdobycze nowoczesnej technologii i tajniki  konstruowania  i programowania robotów.