Przeskocz do treści

LOGOPEDIA

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 objęci są regularną opieką logopedyczną, prowadzoną przez doświadczonych neurologopedów – oligofrenopedagogów.

Formy i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów, dlatego w pracy terapeutycznej wykorzystywane są między innymi:

– masaż Shantala,

– elementy metody Castillo Moralesa (terapia prowadzona przez certyfikowanego terapeutę metody),

– stymulacja układu przedsionkowego,

– elementy metody werbo – tonalnej,

– integracja odruchów twarzy według metody dr S. Masgutowej,

– terapia jąkania i innych niepłynności mowy z zastosowaniem „Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się” M. Chęćka),

– terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem,

– program językowych ćwiczeń słuchowych „Słucham i uczę się mówić” E. Wianeckiej.

Gabinet  wyposażony jest w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie komputerowe do terapii logopedycznej (między innymi interfejs foniczny, Logo – gry”, „Mówiące obrazki”).

Z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów i duże  znaczenie w rozwijaniu ich zdolności porozumiewania się mają stosowane w terapii metody komunikacji alternatywnej:

– system symboli PCS,

– program językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych,

– fotografie,

– piktogramy,

– gesty naturalne i gesty języka migowego.

 W ZSS nr 40 można także otrzymać pomoc w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.