Przeskocz do treści

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W związku z tym podczas godzin wychowawczych (3.03, 14.03, 29.03, 30.03)   w klasach 7 i 8 naszej szkoły przeprowadzone zostały zajęcia pt. „Znamię! Znam je?”, których celem było:

  • upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz
  • budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży kl. 7 i 8.

Podczas zajęć zaprezentowane zostały materiały graficzne oraz filmowe. Uczniowie rozpoznawali, które znamiona przedstawiają czerniaka, rozwiązywali quiz dotyczący czerniaka i jego charakterystyki na tablicy multimedialnej oraz rozmawiali o zasadach profilaktyki.

24.11 uczniowie klas młodszych wybrali się na wycieczkę z programu "Poznaj Polskę". Odwiedzili Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach- miejsce unikatowe na mapie Polski. Tam poznali historię powstania miasta i związaną z tym legendę o chłopie Rybce, który odkrył złoża srebra. Następnie wędrując chodnikami kopalni i płynąc podziemnymi łódkami poznali warunki pracy i tradycję tarnowskich gwarków. Po odwiedzeniu kopalni przyszedł czas na wizytę w Operze Śląskiej. Tam mieli okazję zobaczyć fragment próby baletowej do spektaklu Królewna Śnieżka. Było bajecznie. Potem poznali baletowe stroje i operowe rekwizyty. Było to ciekawe doświadczenie. Zmęczeni wrażeniami wrócili do Szkoły.

Olimpiady Specjalne Polska to program akredytowany przez międzynarodowy ruch Special Olympics Inc., którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie.

Od początku września mamy możliwość kontynuowania zajęć basenowych które, organizowane są za pośrednictwem Śląskich Olimpiad Specjalnych. W każdy poniedziałek wraz z Panią Anią wybrani uczniowie uczestniczą w zajęciach basenowych na pływalni Aquarius w Zabrzu. Zajęcia umożliwiają  podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu wybranej dyscypliny sportowej. Powszechnie wiadomo również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy. Jako zajęcia fakultatywne realizują i rozbudzają zainteresowania uczniów, zaszczepiając potrzebę ruchu w czasie wolnym i prowadzenia zdrowego stylu życia. Nasi uczniowie charakteryzują się różnymi warunkami fizycznymi, przejawiają różny stopień sprawności fizycznej i umiejętności pływackie, aktywnie uczestniczą w organizowanych zawodach pływackich i odnoszą sukcesy.

W ramach programu szkoła otrzymała 30 000,00 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup podstawowego wyposażenia zgodnie z wytycznymi MEiN i  zakup pomocy do pracowni gospodarstwa domowego, zajęć technicznych i zajęć rozwijających kreatywność oraz do zajęć informatycznych w zakresie kodowania i programowania.

Otrzymane środki zostały wykorzystane do zakupu m.in. drukarki 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania, robotów , klocków do nauki kodowania i programowania, , hafciarki, lodówki i kuchenki elektrycznej.

Z dniem 01 września 2022 zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na unowocześnienie szkoły  oraz prowadzenie ciekawych i angażujących uczniów zajęć.

Lekcje, z pewnością, przyczynią się  do odkrywania różnych talentów wśród uczniów.

Laboratoria Przyszłości zakładają wsparcie  Szkoły  w wykształceniu u uczniów  kompetencji przyszłości z tzw. STEAM

Dzięki uprzejmości i współpracy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski po raz kolejny mieliśmy możliwość udziału w projekcie "Mieszkanie treningowe". Celem jest przygotowanie uczniów do samodzielności, kształcenie umiejętności planowania, podejmowania decyzji i wykonywania czynności dnia codziennego. Dziękuję ZTROiPDST za przychylność, uczniom za udział, a nauczycielom naszej szkoły za pomoc i aktywny udział w projekcie.

Zrealizowane zadania  projektu  w miesiącach 09 /10 2021r. :

a. powołano szkolnego koordynatora projektu - Arkadiusz Długosz 

b. zamieszczono plakat projektu w widocznym miejscu w szkole

c. zamieszczono logo projektu  na stronie internetowej szkoły oraz informację o przystąpieniu szkoły do udziału w projekcie 

d. przygotowano miejsce, kącik pamięci patriotyczno  - historycznej

e. dwoje nauczycieli wzięło udział w dwóch wykładach/ konferencjach, Stanisława Stus - dyrektor szkoły oraz Arkadiusz Długosz nauczyciel historii

12.10.2021 r.  ,, Znane i nieznane, o Solidarności lat 80 - tych, Region Śląsko - Dąbrowski '  wykładowca dr Jarosław Neja

Załącznik 1a - p. S. Stus

Załącznik 1b - A. Długosz

19.10.2021 r. ,, Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność'   wykładowca dr Andrzej Sznajder

Załącznik 2a - p. S. Stus

Załącznik 2b - p. A. Długosz

Nasza szkołą włączyła się w projekt - GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY,   którego organizatorem jest Śląski Kurator Oświaty. Koordynatorem projektu jest Arkadiusz Długosz- nauczyciel historii i wos.

Dnia  15.09.2021 r. obchodziliśmy Dzień Kropki.

Był to doskonały czas, aby zrealizować ogólnopolski projekt Emocja – o którym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Dzieci klas I-III miały okazję poznać emocję –  „Kreatywność”, bawiąc się i manipulując „kropkami”. Były więc zajęcia plastyczno-techniczne, elementy dydaktyczne – w tym programowanie, praca nad emocjami oraz relacjami rówieśniczymi.