Przeskocz do treści

W ramach programu szkoła otrzymała 30 000,00 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup podstawowego wyposażenia zgodnie z wytycznymi MEiN i  zakup pomocy do pracowni gospodarstwa domowego, zajęć technicznych i zajęć rozwijających kreatywność oraz do zajęć informatycznych w zakresie kodowania i programowania.

Otrzymane środki zostały wykorzystane do zakupu m.in. drukarki 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania, robotów , klocków do nauki kodowania i programowania, , hafciarki, lodówki i kuchenki elektrycznej.

Z dniem 01 września 2022 zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na unowocześnienie szkoły  oraz prowadzenie ciekawych i angażujących uczniów zajęć.

Lekcje, z pewnością, przyczynią się  do odkrywania różnych talentów wśród uczniów.

Laboratoria Przyszłości zakładają wsparcie  Szkoły  w wykształceniu u uczniów  kompetencji przyszłości z tzw. STEAM

Dzięki uprzejmości i współpracy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski po raz kolejny mieliśmy możliwość udziału w projekcie "Mieszkanie treningowe". Celem jest przygotowanie uczniów do samodzielności, kształcenie umiejętności planowania, podejmowania decyzji i wykonywania czynności dnia codziennego. Dziękuję ZTROiPDST za przychylność, uczniom za udział, a nauczycielom naszej szkoły za pomoc i aktywny udział w projekcie.

Zrealizowane zadania  projektu  w miesiącach 09 /10 2021r. :

a. powołano szkolnego koordynatora projektu - Arkadiusz Długosz 

b. zamieszczono plakat projektu w widocznym miejscu w szkole

c. zamieszczono logo projektu  na stronie internetowej szkoły oraz informację o przystąpieniu szkoły do udziału w projekcie 

d. przygotowano miejsce, kącik pamięci patriotyczno  - historycznej

e. dwoje nauczycieli wzięło udział w dwóch wykładach/ konferencjach, Stanisława Stus - dyrektor szkoły oraz Arkadiusz Długosz nauczyciel historii

12.10.2021 r.  ,, Znane i nieznane, o Solidarności lat 80 - tych, Region Śląsko - Dąbrowski '  wykładowca dr Jarosław Neja

Załącznik 1a - p. S. Stus

Załącznik 1b - A. Długosz

19.10.2021 r. ,, Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność'   wykładowca dr Andrzej Sznajder

Załącznik 2a - p. S. Stus

Załącznik 2b - p. A. Długosz

Nasza szkołą włączyła się w projekt - GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY,   którego organizatorem jest Śląski Kurator Oświaty. Koordynatorem projektu jest Arkadiusz Długosz- nauczyciel historii i wos.

Dnia  15.09.2021 r. obchodziliśmy Dzień Kropki.

Był to doskonały czas, aby zrealizować ogólnopolski projekt Emocja – o którym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Dzieci klas I-III miały okazję poznać emocję –  „Kreatywność”, bawiąc się i manipulując „kropkami”. Były więc zajęcia plastyczno-techniczne, elementy dydaktyczne – w tym programowanie, praca nad emocjami oraz relacjami rówieśniczymi.

We wtorek 15 września 2021 r. rozpoczęły się zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie Aquarius Kopernik w Zabrzu, organizowane przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom”.

Podczas zajęć uczniowie będą mogli uczyć się pływać lub doskonalic swoje umiejętności pływackie.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. „Upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – zajęcia sportowo – rekreacyjne, VIII Mistrzostwa Zabrza Szkół Specjalnych w pływaniu”.

Projekt realizowany jest przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze.

1

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem IV ZABRZAŃSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI CYKLU „WYRAŻAM SIEBIE KOLORAMI”.

TYTUŁ IV EDYCJI PRZEGLĄDU„PORY  ROKU”

REGULAMIN

ZGODY I OŚWIADCZENIA

ZGŁOSZENIE - zał. 1

Cele ogólne projektu:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności
    w nowych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.