Przeskocz do treści

Szanowni Państwo!

W naszej szkole ruszył nowy projekt, który działa od 3.09.2018 i potrwa do  2.09.2020 roku.

Tytuł projektu: "Zapobieganie zachowaniom agresywnym w Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu.

Będziemy odbywać szkolenia za granicą, między innymi w Hiszpanii i we Włoszech.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej i portalu FB.

Każde dziecko powinno być poddane indywidualnej diagnozie i obserwacji logopedycznej określającej deficyty i mocne strony w rozwoju komunikacji i systemu językowego dziecka. Program terapii powinien odpowiadać na potrzeby dziecka i zmierzać do spontanicznego używania w życiu codziennym trenowanych umiejętności komunikacyjnych. (źródło)

„Większość osób z łagodnymi formami ASD ma stosunkowo dobrze rozwinięte umiejętności językowe. Takie osoby mogą mówić płynnie, pełnymi zdaniami, robią mało błędów gramatycznych lub nie robią ich wcale. Często jednak mają pewne trudności z używaniem języka w kontekście społecznym podczas wymiany myśli i informacji z innymi ludźmi” (Ozonoff, Dawson, McPartland, 2015).

Zwykle sprawiają im problemy abstrakcyjne lub złożone koncepcje językowe. Jeśli to, co mówimy, nie oznacza dosłownie tego, co mamy na myśli (np. posługujemy się sarkazmem, żartujemy, używamy metafor lub innych środków stylistycznych), dziecko z ASD może nas źle zrozumieć. Wszystkie te trudności są zbiorczo nazywane deficytami „pragmatyki” języka. Istnieją niepisane zasady prowadzenia rozmowy, których większość z nas uczy się naturalnie i które obowiązują w sposób domniemany. Są wśród nich: mówienie na przemian, udzielanie informacji tak, żeby była zrozumiała bez używania zbyt wielu słów, podawanie tylko istotnych wiadomości.

Trening umiejętności komunikacyjnych ma na celu nabycie umiejętności jak wybierać odpowiednie tematy, jak się ich trzymać podczas rozmowy, jak przejść do nowego zagadnienia. Ważne jest też opanować umiejętność „czytania” innych ludzi i dostosowania konwersacji do potrzeb osoby, z którą rozmawiamy. Dzieci z ASD często nie rozumieją tych zasad i muszą się ich nauczyć – a to ma umożliwić im uczęszczanie na zajęcia z treningu umiejętności komunikacyjnych. (źródło)

Poziom umiejętności społecznych decyduje o rozwoju i przyszłość dziecka. Im wyższy tym dziecku lepiej się wiedzie w życiu teraz jak i przyszłości, dzieci mające wysokie umiejętności społeczne rozwijają się lepiej, są bardzie lubiane, łatwiej się zaprzyjaźniają, łatwiej adaptują się do nowych stacji, lepiej radzą z emocjami, mają wyższe i bardziej adekwatne poczucie własnej wartości i czują się szczęśliwsze. Umiejętności takie nabywamy w czasie kontaktów z innymi ludźmi najczęściej samoistnie, ale trenowanie ich w sposób celowy jest skuteczne i może być wskazane dla osób, które mają trudności w relacjach z powodu braku dobrych wzorców lub trudności w uczeniu się ich. (źródło)

Zajęcia treningu społecznego mają za zadanie rozwijać umiejętności:
• rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
• panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie
• prawidłowych wzorców komunikowania się
• przestrzeganie zasad i norm społecznych,
• nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
• odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych
• pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
• wyrażania siebie i własnego zdania.

Zajęcia z treningu społecznego prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Wielkość grup i forma zajęć, dostosowana jest do potrzeb, możliwości i ustalonych celów terapeutycznych każdego ucznia/uczestnika.

Trening  kulinarny ma na celu rozwijanie wśród naszych uczniów umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia takich jak nauka gotowania (począwszy od parzenia herbaty do przygotowania prostych posiłków),  nauka korzystania z przepisów kulinarnych czy nauka posługiwania się sprzętem AGD.

Ponadto uczniowie uczą się mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w kuchni.

To innowacyjna i nowatorska metoda pedagogiczna, która jest prowadzona w naszej szkole od października 2015 roku przez Panią Jolantę Nenko. Metoda ta wykorzystuje dywan ze specjalnymi liniami do nauki szeregu gier i zabaw ruchowych oraz edukacyjnych, które właśnie poprzez zabawę pomagają w liczeniu – dodawaniu, odejmowaniu czy rozpoznawaniu kolorów. Metoda ta aktywizuje uczniów do współpracy i nawiązywania przez to relacji interpersonalnych. Tuputan wykorzystywany jest często w zabawach taneczno-ruchowych w myśl hasła nauka poprzez ruch.

Plastyka Sensoryczna, której autorką metody jest Izabela Anna Stefańska.

Jest to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej / w oparciu o edukację plastyczną/ z elementami Coachingu. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych, Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych.

Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni – wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu. (źródło: I. A. Stefańska: Sensoplastyka. materiały szkoleniowe, Lublin 2014)

Zasady Sensoplastyki:

 1. Używamy wyłącznie produktów spożywczych
 2. Przygotowujemy przestrzeń
 3. Dajemy sobie czas
 4. Odstawiamy w kąt fartuchy i odzież ochronną
 5. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia
 6. Zamiast zachęcać, dajemy czas i po prostu się bawimy
 7. Dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu
 8. Szanujemy wizerunek dziecka
 9. Brudzimy się :)

Jak pokazują najnowsze badania z dziedziny neuropsychologii, poziom rozwoju funkcji wykonawczych ma większe znaczenie dla osiągnięć szkolnych dziecka niż poziom jego inteligencji czy też wyjściowe umiejętności czytania i liczenia. Funkcje wykonawcze są kluczowe dla rozwoju poznawczego, społecznego i psychicznego. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się planowe, celowe, świadome i wybiórcze, zaś jego reakcje – elastyczne i kontrolowane.
Podczas zajęć pracujemy  gównie nad:

 • koncentracją uwagi,
 • hamowaniem niepożądanych reakcji,
 • giętkością poznawczą,
 • umiejętnością korzystania z informacji zwrotnych,

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych opracowywany jest indywidualnie do każdego ucznia, w oparciu o specjalistyczny kwestionariusz oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania przebiegu terapii.

Zajęcia Integracji funkcji wykonawczych w naszej szkole prowadzi p. Ula
Już niebawem mamy nadzieję prowadzić zajęcia wykorzystując nowoczesne narzędzie edukacyjno-terapeutyczne (podłogę multimedialną) za pomocą interaktywnego Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych®

Zajęcia specjalistyczne, których celem jest osiągnięcie jak najlepszej koordynacji ruchowej:

krok I: diagnoza sensomotoryczna w oparciu o test odruchów wczesnodziecięcych oraz obserwację

krok II: integracja niewygaszonych odruchów wczesnodziecięcych

krok III: automatyzowanie wzorców ruchowych i ich precyzowanie poprzez trening motoryczny na materacu, kołysce, huśtawce, wałku, desce oraz na krzesełku – doskonaląc równowagę, regulując napięcie mięśniowe, doskonaląc orientację przestrzenną, rytmiczność oraz precyzję ruchową.

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Celem terapii metodą Freda Warnkego jest zautomatyzowanie funkcji poznawczych (słuchowych i wzrokowych) niezbędnych podczas czytania i pisania.

Terapię prowadzi pani Iwona i pani Ewa