Przeskocz do treści

Kto powiedział, że j. angielski to tylko nauka słówek, formułowanie zdań i poznawanie wszystkich czasów?

Działanie poprzez zabawę jest skuteczną formą nauki języków obcych. Wtedy nauka jest łatwa i przyjemna. Korzystamy z zasobów Internetu, tablicy interaktywnej, ale też z ciekawych pomocy tradycyjnych.

Nie od dzisiaj wiadomo, że w naszej szkole znaleźć można ukryte talenty 🙂

Tym razem przedstawiamy - jeszcze nieśmiałe - przygotowania do nadchodzących świąt.

Pani Bożenka udowodniła po raz kolejny, że KAŻDY może zrobić coś co cieszy oko i ma wyjątkową wartość (fizyczną i mentalną :).

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Upowszechnianie pływania wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom”  przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze.

Podczas zajęć sportowo – rekreacyjnych uczniowie mieli możliwość nauki lub doskonalenia umiejętności pływania. Poznali też zasady prawidłowego zachowania się w środowisku wodnym.

VII Mistrzostwa Zabrza Szkół Specjalnych w Pływaniu pod honorowym patronatem Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki – Szulik  nie odbyły się z powodu pandemii koronawirusa.

Klasy I-III przyłączyły się do międzynarodowego programu "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki".

Celem niniejszego programu jest:

?Poprzez czytanie lektur, włączanie uczniów w aktywną działalność edukacyjną.

?Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, które przyczynia się do wzmocnienia więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięciem poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

?Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów (...)

Dodatkowo uczniowie wdrażają się do systematycznej lektury, poprawiają swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem / słuchania czytanego tekstu, analizują treść, współpracują, wyciągają wnioski, tworzą tzw. Lekturnik - będący wytworem ich ciężkiej, polonistyczno - ekologicznej pracy 🙂

Pluszowy Miś to najwierniejsza zabawka każdego dziecka (dużego i małego)! Nie mogło więc zabraknąć obchodów tego wydarzenia (chociaż w nieco innym wydaniu) i tym razem.

Mimo obostrzeń i ograniczeń związanych z aktualną sytuacją, udało nam się zorganizować ten ważny dzień dla naszych uczniów.

Każdy z uczniów miał okazję zawitać w bibliotece szkolnej (tam poznaliśmy historię znanych i popularnych Misiów, mogliśmy wypożyczyć wybraną książkę a na koniec wykonać zdjęcie i.. zjeść coś słodkiego :)).

Oczywiście nie mogło zabraknąć wszelkich konkursów plastycznych - tych wykonanych w klasach i tych zrealizowanych indywidualnie.

Dodatkowo, klasy I-III rozpoczęły swoją przygodę z programem "Lekturki spod chmurki", czytając wspólnie teksty związane z wybraną postacią Pluszowego Misia.

Działo się więc dużo, było intensywnie, ale uśmiech na twarzach naszych uczniów był dla nas celem który osiągnęliśmy w pełni! 🙂

   Zakończyliśmy realizację projektu Erasmus +Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu”, który trwał dwa lata, w terminie od 03.09. 2018 roku do 02.09 2020 roku. Wzięło w nim udział 10 nauczycieli, którzy w trakcie wyjazdów na 5 tematycznych kursów i 1 wyjazd typu „Job shadowing” podnosili swoje kompetencje i umiejętności zgodnie z Koncepcją Rozwoju Szkoły i Wieloletnim Planem Doskonalenia Nauczycieli na lata 2016-2021. Koordynatorem i autorem projektu była pani Anna Rosa.

   Dzięki kursom: STRESS MANAGEMENT STRATEGIES, CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BULLYING PREVENTION, HAPPY SCHOOLS: POSITIVE EDUCATION FOR WELL-BEING AND LIFE-SKILLS DEVELOPMENT nauczyciele poznali sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami i z emocjami uczniów. Ćwiczenia relaksacyjne, rozpracowane na kursach, włączyli w zajęcia terapeutyczne. Zaowocowało to większą skutecznością w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.  

 Zadbaliśmy również o nauczycieli, wykonujących naszą trudną pracę. Dwie nauczycielki odbyły kurs: HANDLING STRESS AND AVOIDING BURN OUT, gdzie poznały i upowszechniły metody zapobiegające zniechęceniu i wypaleniu zawodowemu. W wyniku tego w szkole powstała prężnie działająca grupa wsparcia dla nauczycieli, która swoją kontynuację ma na Messengerze i zdaje egzamin podczas pandemii.

   Wyjazd typu „Job shadowing”, w Finlandii był praktyczną obserwacją codziennych zmagań naszych zagranicznych kolegów i zainspirował nas do zastosowania praktycznych rozwiązań w naszej placówce, które wpłynęły na polepszenie zachowania uczniów i komfortu pracy.

   Pod wpływem wiadomości zdobytych na kursach, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów i obserwacji osiągnięć szkolnictwa, powstał Projekt Pedagogiczny. Materialnym efektem tegoż projektu jest opracowanie, zawierające sporządzone przez nauczycieli scenariusze lekcji wychowawczych i zajęć terapeutycznych, dotyczących reagowania w sytuacjach zagrożenia, konfliktów, sposobów ich rozwiązywania i zamiany negatywnej energii na pozytywną. Opracowanie zawiera ponadto: zestaw ćwiczeń relaksacyjnych, rady jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz informacje jak rozmawiać z rodzicami uczniów. Jest ono dostępne dla wszystkich nauczycieli w bibliotece szkolnej.

   Kurs AUDIOVISUAL AND SOCIAL MEDIA IN CLASSROOM, na który udało się dwoje pedagogów, przyczynił się do podniesienia naszych umiejętności z zakresu wykorzystania zasobów internetowych, social mediów i ciekawych aplikacji.

Każdy z nauczycieli, biorących udział w projekcie, odbył też kursy ICT na Platformie eTwinning i innych platformach Internetowych, co przyczyniło się do sprawniejszego konstruowania atrakcyjnych kart pracy, dostosowanych do możliwości uczniów.

Stworzyliśmy w szkole projekt ICT – zgromadziliśmy scenariusze lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetowych, sporządziliśmy zbiór przydatnych stron Internetowych i platform do tworzenia kart pracy, który jest dostępny w bibliotece szkolnej.

W trakcie projektu, w szkole odbywał kurs języka angielskiego dla nauczycieli, który znacznie podniósł kompetencje językowe beneficjentów.

 Odbyły się też 3 szkolenia kulturo-językowe, na temat krajów, w których odbywały się kursy i job shadowing oraz szkolenie Udzielania Pierwszej Pomocy

W ramach dofinansowania zakupiliśmy:

 - tablicę interaktywną do sali historyczno-geograficznej, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach interaktywnych, oglądać filmy historyczne i krajoznawcze,

- komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i drukarkę do sali języka angielskiego.

   Kadra pedagogiczna biorąca udział w projekcie rzetelnie podzieliła się swymi doświadczeniami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w czasie warsztatów, lekcji otwartych i konferencji z pozostałymi nauczycielami i z nauczycielami innych szkół na terenie województwa.

Program Erasmus+ jest wspaniałą inicjatywą dla nauczycieli, dzięki której zyskujemy nowe metody pracy, ciekawe rozwiązania problemów pedagogicznych, możliwość czerpania z doświadczeń naszych kolegów z innych krajów.

Jako pedagodzy dostrzegliśmy także, że mamy wiele do zaoferowania w zakresie naszej wiedzy, metod pracy i pomysłów organizacyjnych.

Udział w projekcie wszystkich nas rozwinął – pogłębił nasze postawy tolerancji wobec innych narodowości, zwyczajów i kultur. Przyczynił się do przekraczania naszych ograniczeń – mentalnych, językowych, intelektualnych. Wzmocnił poczucie wewnętrznej siły i własnej wartości.