Przeskocz do treści

Z pozyskanych środków finansowych w ramach programu " Laboratoria przyszłości" zakupiliśmy   do pracowni gospodarstwa lodówkę oraz kuchenkę elektryczną. Na ten cel przeznaczyliśmy 2898,00 zł.

Zakupiony sprzęt pozwoli na prowadzenie zajęć w pracowni gospodarstwa domowego   celem  usamodzielniania  i przygotowania uczniów z niepełnosprawnościami do dorosłego życia.

Za kwotę  4048,00 zakupiliśmy do zajęć informatycznych oraz zajęć z kodowania i programowania zestaw robotów  i matę edukacyjną. Uczniowie będą poznawali zdobycze nowoczesnej technologii i tajniki  konstruowania  i programowania robotów.

W ramach programu szkoła otrzymała 30 000,00 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup podstawowego wyposażenia zgodnie z wytycznymi MEiN i  zakup pomocy do pracowni gospodarstwa domowego, zajęć technicznych i zajęć rozwijających kreatywność oraz do zajęć informatycznych w zakresie kodowania i programowania.

Otrzymane środki zostały wykorzystane do zakupu m.in. drukarki 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania, robotów , klocków do nauki kodowania i programowania, , hafciarki, lodówki i kuchenki elektrycznej.

Z dniem 01 września 2022 zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na unowocześnienie szkoły  oraz prowadzenie ciekawych i angażujących uczniów zajęć.

Lekcje, z pewnością, przyczynią się  do odkrywania różnych talentów wśród uczniów.

Laboratoria Przyszłości zakładają wsparcie  Szkoły  w wykształceniu u uczniów  kompetencji przyszłości z tzw. STEAM