Przeskocz do treści

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

MUZYKA

MATEMATYKA

TECHNIKA

BIOLOGIA

INFORMATYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA

W naszej szkole przez cały I- wszy i początek II- go semestru odbywał się konkurs pod nazwą „Najlepsi z Najlepszych”. Był to konkurs matematyczno- przyrodniczy przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. Konkurs polegał na indywidualnym comiesięcznym rozwiązywaniu kart konkursowych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i zdobywaniu za to punktów, które wpisywane były na tablicy wyników w holu naszej szkoły. Z powodu pandemii konkurs zakończył się wcześniej niż przewidywano, natomiast zwycięzcę wyłoniono na podstawie uzyskanej do tej pory punktacji. Zwyciężczynią okazała się uczennica klasy VIII Agnieszka B. Agnieszce gratulujemy wygranej z całego serca.

Zachęcamy do zajrzenia do LEKCJI TERENOWEJ.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

ETYKA

RELIGIA

REWALIDACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ŚWIETLICA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

PLASTYKA

MUZYKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

GEOGRAFIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZYRODA

MATEMATYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

CHEMIA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA

Miasto Zabrze w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant na zakup sprzętu dla uczniów zabrzańskich szkół.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 99 997,50 zł oraz środkom z budżetu Miasta Zabrze, 09.04.2020 r. do 41 szkół podstawowych w Zabrzu trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 350 uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tablety wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, spowodowanym koronawirusem.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

MUZYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

BIOLOGIA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

TECHNIKA

MUZYKA

RELIGIA

REWALIDACJA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ŚWIETLICA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

PLASTYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

MUZYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ETYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA