Przeskocz do treści

Klasy OET 7-8 WRAZ z panią Edytką i panią Dorotą odwiedziły Szkołę Przysposabiająca do pracy NOVUM SPATIUM . Uczestniczyli w warsztatach ogrodniczych, podczas których wykonali pod okiem pani Eli wiązankę z okazji Święta Zmarłych. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość uczestnictwa w super zajęciach.

Zrealizowane zadania  projektu  w miesiącach 09 /10 2021r. :

a. powołano szkolnego koordynatora projektu - Arkadiusz Długosz 

b. zamieszczono plakat projektu w widocznym miejscu w szkole

c. zamieszczono logo projektu  na stronie internetowej szkoły oraz informację o przystąpieniu szkoły do udziału w projekcie 

d. przygotowano miejsce, kącik pamięci patriotyczno  - historycznej

e. dwoje nauczycieli wzięło udział w dwóch wykładach/ konferencjach, Stanisława Stus - dyrektor szkoły oraz Arkadiusz Długosz nauczyciel historii

12.10.2021 r.  ,, Znane i nieznane, o Solidarności lat 80 - tych, Region Śląsko - Dąbrowski '  wykładowca dr Jarosław Neja

Załącznik 1a - p. S. Stus

Załącznik 1b - A. Długosz

19.10.2021 r. ,, Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek Solidarność'   wykładowca dr Andrzej Sznajder

Załącznik 2a - p. S. Stus

Załącznik 2b - p. A. Długosz

W dniu 21.10 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zwiedziliśmy Hostel Guido.Uczniowie z klas 7 i klasy 8 pod opieką Pani pedagog i szkolnego doradcy zawodowego mieli okazję obejrzeć pomieszczenia hostelu, a także poznać specyfikę zawodu "Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej". Pracownicy hostelu chętnie odpowiadali na wszystkie pytania uczniów, a na koniec poczęstowali nas słodką przekąską. W miłej atmosferze wróciliśmy do szkoły 🙂

IV Przegląd Twórczości z cyklu: „Wyrażam siebie kolorami” pt.: „Pory roku”, którego jesteśmy Organizatorami odbyła się w październiku. Ta inicjatywa odbywa się regularnie rokrocznie od czterech lat i ma na celu nie tylko upowszechnianie twórczości osób z niepełnosprawnościami czy pobudzanie i rozwijanie wrażliwości twórczej, ale także integracja środowisk, w których przebywają osoby z niepełnosprawnościami oraz przede wszystkim inspirowanie osób z niepełnosprawnością do działań twórczych oraz poprawa funkcjonowania sensomotorycznego osób z niepełnosprawnością poprzez terapeutyczne.

Podczas Przeglądu mieliśmy okazję przyjrzeć się twórczości osób z niepełnosprawnościami osób od wieku przedszkolnego aż do senioralnego.

KLIK DO WYDARZENIA

W miniony piątek, uczniowie klasy VII brali udział w zajęciach otwartych zorganizowanych przez ZSS nr 42 w Zabrzu w celu zapoznania się z ofertą zawodową. Zwiedzili całą szkołę, poznali dyrekcję, pracowników administracyjnych, psychologa, pedagoga. Zapoznali się z poszczególnymi pracowniami, a na koniec w pracowni gastronomicznej samodzielnie przygotowywali słodki poczęstunek, który sami mogli skonsumować.

Protokół z posiedzenia obrad Jury powołanego na okoliczność IV Zabrzańskiego Przeglądu TWÓRCZOŚCI Osób z Niepełnosprawnościami z cyklu: Wyrażam siebie kolorami pt.: „ Pory roku”.

Spośród ponad 100 nadesłanych prac z 15 placówek nagrodzono prace następujących osób:

GRAN PRIX:  EWELINA KRAWCZYK – WTZ TĘCZA Zabrze

I KATEGORIA: PRZEDSZKOLA

MIEJSCE  I  - DOMINIK BARON - PRZEDSZKOLE NR 48, ZABRZE

MIEJSCE  II - ADAM JODŁOWSKI – CEiR , ZABRZE

MIEJSCE  III - KACPER JUSZYŃSKI – CEiR , ZABRZE

WYRÓŻNIENIA:

- KAMIL GAJ – CEiR , ZABRZE,

- BLANKA LASKOWIECKA - PRZEDSZKOLE NR 48, ZABRZE,

- KAROL GAPOWIK - PRZEDSZKOLE NR 48,  ZABRZE

II KATEGORIA: OBRAZ

MIEJSCE  I - JANUSZ KOWACZ , DPS OPOKA GLIWICE

MIEJSCE I – MAREK MAZIARZ, DPS OPOKA GLIWICE,

MIEJSCE  II - GRZEGORZ LACH, WTZ TPD SOSNOWIEC

MIEJSCE  III - WIOLETA SOKOŁOWSKA DPS NR 1, ZABRZE

WYRÓŻNIENIE:

- TERESA BLOCH , DPS SŁONECZNY DOM, ZABRZE

III KATEGORIA:  DZIELIMY NA CZTERY

MIEJSCE  I - PAWEŁ ADAMCZYK, SPS 40 ZABRZE,

MIEJSCE  II - ADAM ROZENTAL, OŚRODEK MATKA BOŻA UZDROWIENIA

                       CHORYCH, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ KNURÓW,

MIEJSCE  II – AGNIESZKA KAMIŃSKA, DPS WĘDROWIEC BYTOM,

MIEJSCE III - ADAM ACHTELIK, DPS 3 ZABRZE,

MIEJSCE III – TOMASZ BŁĄD, SPS NR 40 ZABRZE,

WYRÓŻNIENIA:

- ANGELIKA KULIK, DPS WĘDROWIEC, BYTOM

- TOBIASZ MAILCKI – NOVUM SPATIUM ZABRZE,

- JUSTYNA GAWRYSIAK – WTZ TĘCZA, ZABRZE,

IV KATEGORIA: WYKLEJANKI – WYDZIERANKI

MIEJSCE  I – RAFAŁ STOSOR – NOVUM SPATIUM ZABRZE

MIEJSCE  II - AGNIESZKA NALEŻYTA – DPS NR 2 ZABRZE

MIEJSCE  III - ROKSANA MARUSZEWSKA - WTZ ŚWIĘTOCHŁOWICE

WYRÓŻNIENIA:

- DOROTA GODZIK, NOVUM SPATIUM ZABRZE

- MATEUSZ OSUCH, WTZ SOSNOWIEC

- WERNER ENGLISCH, DPS NR 2 ZABRZE

- BARBARA ROIK, WTZ TĘCZA ZABRZE

V. KATEGORIA : MALOWANE - RYSOWANE

MIEJSCE  I - RAFAŁ REJ, WTZ SOSNOWIEC

MIEJSCE  II - PAULINA SZCZEPANIAK,  SPS NR 38 ZABRZE

MIEJSCE  III – NIKOLA NADOLSKA SPS 40 ZABRZE

WYRÓŻNIENIA:

- TOMASZ TROJANOWSKI , WTZ TPD ŚWIETOCHŁOWICE

- PAWEŁ WOJTKOWIAK, CEiR  ZABRZE

VI CERAMIKA I SZKŁO

MIEJSCE  I – MARCIN MORAWSKI, WTZ TPD ŚWIĘTOCHŁOWICE

MIEJSCE  II - ANGELIKA CIOK, SPS 40 ZABRZE

MIEJSCE  III - DAGMARA BARAN, CEiR ZABRZE

WYRÓŻNIENIA:

- MARIOLA PROSKE, WTZ TPD ŚWIETOCHŁOWICE

- PATRYK JABŁOŃSKI, SPS 40 ZABRZE

- PAULINA SKÓRA, CEiR ZABRZE

- MARCIN OCHWAT - CEiR , ZABRZE

VII KATEGORIA:DE COUPAGGE

MIEJSCE  I – WŁODZIMIERZ TOMCZAK, DPS SŁONECZNY DOM ZABRZE

MIEJSCE  II - ZDZISŁAWA MIODULSKA, DPS NR 1 ZABRZE

MIEJSCE  III - HALINA SOKÓŁ, DPS NR 3 ZABRZE

VIII KATEGORIA: PRACA PRZESTRZENNA

MIEJSCE  I - JAN KUSMIERSKI, PRZEDSZKOLE NR 48, ZABRZE

MIEJSCE  II - PIOTR WASILEWSKI, DPS NR 3 ZABRZE

MIEJSCE  III - ELŻBIETA SKRZYPCZYK, DPS NR 2 ZABRZE

MIEJSCE  III - KARINA ADOLF, DPS NR 1 ZABRZE

 WYRÓŻNIENIA:

- DAWID JAĆMINSKI, DPS SŁONECZNY  DOM

- TERESA MOSCZINSKA, DPS NR 3 ZABRZE

- HANNA LUSA, DPS SŁONECZNY  DOM

- ANDRZEJ KULCZYCKI, DPS NR 2 ZABRZE

Jury w składzie:                                                                                       

  • Karina Koperwas
  • Aleksandra Przewieslik
  • Adriana Kosińska

Prezes Stowarzyszenia

Stanisława Stus