Przeskocz do treści

1

W dniach 24-31.08.2019 nauczyciele naszej szkoły odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę w Finlandii w miejscowości Nurmijarvi. Podczas pobytu mieli możliwość obserwowania pracy szkoły podstawowej i szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poznali system pracy fińskiej szkoły, której system uznawany jest za najlepszy w Europie, a uczniowie w testach PISA otrzymują najlepsze wyniki. Ogólne zasady pracy szkoły: Podział na dwa etapy – sześcioletni tzw. niższy oraz trzyletni (odpowiednik naszego gimnazjum) Nauczyciel i asystent w każdej klasie aby każdy uczeń otrzymał tyle pomocy i uwagi ile potrzebuje Brak oceniania przez nauczyciela – samoocena Nauczyciel sam decyduje o długości lekcji ( 45 lub 90 min) Przerwy obowiązkowo na podwórku W szkole uczniowie chodzą w skarpetkach ( czystość i cisza) Cisza na lekcjach, atmosfera wspólnej pracy, zajęcia prowadzone w formie projektów i zadań wspólnych.

Szanowni Państwo!

W dniach 19 - 21.09.2019 roku, do godziny 13:00 nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Zabrze "Posprzątaj okolicę zyskaj czystą dzielnicę" w dzielnicy Biskupice.

Naszym zadaniem będzie jak najlepsze posprzątanie wskazanych terenów Biskupic:

  • ul. Drzymały,
  • ul. Zamkowa (tył szpitala),
  • ul. Bytomska do wiaduktu (z tyłu)

Podsumowaniem konkursu będzie festyn w Ogrodzie Botanicznym w dniu 06.10 w trakcie którego odbędzie się losowanie nagród dla uczestników. 

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza szkoła – nasz dom” działającego przy Szkole Podstawowej Specjalnej  nr 40  w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji przyznawania statuetki „Jak motyl” dla osób, instytucji, firm, organizacji wyróżniających się działalnością na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub/oraz wspierających w różnej formie inicjatywy, działania, przedsięwzięcia.

Statuetka „Jak motyl” jest wyrazem uznania dla tych wszystkich, którzy bezinteresownie podejmują działania oraz poświęcają swój czas na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Nagroda ma charakter honorowy   i przyznawana jest przez kapitułę, która zbierze się w siedzibie Stowarzyszenia.

Kandydatury prosimy nadsyłać na załączonym formularzu (dostępnym TUTAJ) na adres mailowy: naszaszkola.naszdom@op.pl  lub drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie „ Nasza szkoła- nasz dom” przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej, 41-803 Zabrze, ul. Bytomska 94  do dnia  19 września  2019 r. do godz.15.00.

(we wniosku można zgłosić jedną osobę prywatną i/lub jedną organizację, firmę,  instytucję lub inny podmiot)

Statuetki zostaną wręczone podczas VII Konferencji „Niepełnosprawność a edukacja” pn. „Nie tylko autyzm”, organizowanej  pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Mańka- Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, w dniu 25 września 2019r. r. o godz. 10.00 w restauracji „Beskid” w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 44.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznania statuetki "Jak motyl"

Wniosek zgłoszenia kandydatki/kandydata

Szanowni Państwo! Z radością zapraszamy na kolejną, już VII konferencję z cyklu „ Niepełnosprawność a edukacja”- „Nie tylko autyzm”, która odbędzie się 25.09. 2019r., w Restauracji „ Beskid” , 41-803 Zabrze – Biskupice, ul. Bytomska 44

Zapisy poprzez stronę Metis Katowice

Szczegóły konferencji znajdą Państwo TUTAJ