Przeskocz do treści

SENSOPLASTYKA

Plastyka Sensoryczna, której autorką metody jest Izabela Anna Stefańska.

Jest to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej / w oparciu o edukację plastyczną/ z elementami Coachingu. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Coachingowej. Od strony działań plastycznych, Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych.

Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni – wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu. (źródło: I. A. Stefańska: Sensoplastyka. materiały szkoleniowe, Lublin 2014)

Zasady Sensoplastyki:

  1. Używamy wyłącznie produktów spożywczych
  2. Przygotowujemy przestrzeń
  3. Dajemy sobie czas
  4. Odstawiamy w kąt fartuchy i odzież ochronną
  5. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia
  6. Zamiast zachęcać, dajemy czas i po prostu się bawimy
  7. Dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu
  8. Szanujemy wizerunek dziecka
  9. Brudzimy się :)