Przeskocz do treści

Ringo

XX INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA ZABRZA W RINGO

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENT ZABRZA

PANI MAŁGORZATY MAŃKI - SZULIK

CEL :

  • Popularyzacja gry w ringo w Zabrzu oraz w regionie
  • Integracja uczniów ze szkół ogólnodostępnych i niepełnosprawnych intelektualnie
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania fizycznego

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom” i Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna w Zabrzu

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Zabrzu

MOSiR Zabrze

 

TERMIN I MIEJSCE:

  • Zawody odbędą się 10.2018 r. (czwartek) na hali MOSiR Zabrze
  1. Matejki 6

 

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół ogólnodostępnych z Zabrza oraz uczniowie szkół specjalnych z terenu woj. śląskiego.

  • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora w dniu zawodów podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia zgody na udział      w Mistrzostwach (Ważne!!!).
  • Podpisane zgody są równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych uczestników na potrzeby Mistrzostw (dokumentacja zawodów, dyplomy) oraz wykonanie zdjęć i publikację ich na stronie internetowej szkoły i w kronice szkolnej.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 22.10.2018 r. (poniedziałek) do godz. 14.30 telefonicznie, elektronicznie lub osobiście w sekretariacie

Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu

  1. Bytomska 94 (NOWY ADRES!!!)

41-803 Zabrze

tel./fax. 32 271 47 32

e-mail: zss@vp.pl

 

PRZEPISY:

  • Mistrzostwa odbędą się na hali, zgodnie z przepisami M.F.R. (organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian).System rozgrywek ustala w dniu zawodów sędzia główny Alicja Ochota (tel. 793 664 773).

 

KATEGORIE:

Szkoły podstawowe klasy I-VI dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Szkoły podstawowe specjalne i integracyjne klasy I-VI dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Szkoły podstawowe klasy VII – VIII i klasy III gimnazjum dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Szkoły podstawowe specjalne i integracyjne klasy VII – VIII i klasy III gimnazjum dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Odziały edukacyjno-terapeutyczne i szkoły życia: trójki dowolne

 

NAGRODY:

  • Zwycięzcy otrzymują dyplomy, puchary i nagrody indywidualne.

 

PROGRAM:

Zawody rozgrywane będą w godz. 9.00 – 14.30

0900 - 0930 - przyjazd, rejestracja ekip

0930 - 0945 - zebranie opiekunów ekip, sędziów, ustalenie systemu rozgrywek, omówienie spraw organizacyjnych

1000 - 1020 - ceremonia otwarcia Mistrzostw

1020 – 1045 – mecz pokazowy organizatorzy kontra zaproszeni goście

1045 – 1230 - gry eliminacyjne

1230 – 1330 - gry finałowe

1330 – 1430 - zakończenie, wręczenie nagród.

Zawody odbędą się dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu Wydział Promocji, Turystyki i Sportu.

Zgoda