Przeskocz do treści

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40  W ZABRZU

 

Szanowni Państwo!

W Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu zostało przeprowadzone referendum strajkowe, w którym udział wzięło 88% wszystkich pracowników. 86% opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej, której rozpoczęcie planowane jest
na 8 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym począwszy od tego dnia zagrożone jest prowadzenie zajęć lekcyjnych, zapewnienie opieki  oraz bezpieczeństwa wszystkim uczniom ze względu na zbyt małą liczbę pracowników pedagogicznych ,  w przypadku rozpoczęcia strajku
w szkole, mogących realizować zadania  dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze.

Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie przewidzieć ilu dokładnie pracowników Szkoły przystąpi do akcji strajkowej.  Informację taką uzyskam dopiero w dniu 8 kwietnia 2019r.

Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić opiekę uczniom przebywającym w szkole  w okresie ewentualnej akcji strajkowej.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji, w której znaleźliśmy się wspólnie: dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji,  rodzice, a przede wszystkim uczniowie.

 

Szanowni Państwo!

Pracownicy szkoły informują, że akcja strajkowa nie jest w żaden sposób skierowana przeciwko uczniom czy też rodzicom / prawnym opiekunom.

Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić, iż egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie                      z terminem wskazanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Z poważaniem
Stanisława Stus
Dyrektor Szkoły