Przeskocz do treści

Statuetka „Jak motyl” 2019

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza szkoła – nasz dom” działającego przy Szkole Podstawowej Specjalnej  nr 40  w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji przyznawania statuetki „Jak motyl” dla osób, instytucji, firm, organizacji wyróżniających się działalnością na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub/oraz wspierających w różnej formie inicjatywy, działania, przedsięwzięcia.

Statuetka „Jak motyl” jest wyrazem uznania dla tych wszystkich, którzy bezinteresownie podejmują działania oraz poświęcają swój czas na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Nagroda ma charakter honorowy   i przyznawana jest przez kapitułę, która zbierze się w siedzibie Stowarzyszenia.

Kandydatury prosimy nadsyłać na załączonym formularzu (dostępnym TUTAJ) na adres mailowy: naszaszkola.naszdom@op.pl  lub drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie „ Nasza szkoła- nasz dom” przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej, 41-803 Zabrze, ul. Bytomska 94  do dnia  19 września  2019 r. do godz.15.00.

(we wniosku można zgłosić jedną osobę prywatną i/lub jedną organizację, firmę,  instytucję lub inny podmiot)

Statuetki zostaną wręczone podczas VII Konferencji „Niepełnosprawność a edukacja” pn. „Nie tylko autyzm”, organizowanej  pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Mańka- Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, w dniu 25 września 2019r. r. o godz. 10.00 w restauracji „Beskid” w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 44.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznania statuetki "Jak motyl"

Wniosek zgłoszenia kandydatki/kandydata