Przeskocz do treści

Erasmus+ 2018-2020 podsumowanie

   Zakończyliśmy realizację projektu Erasmus +Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu”, który trwał dwa lata, w terminie od 03.09. 2018 roku do 02.09 2020 roku. Wzięło w nim udział 10 nauczycieli, którzy w trakcie wyjazdów na 5 tematycznych kursów i 1 wyjazd typu „Job shadowing” podnosili swoje kompetencje i umiejętności zgodnie z Koncepcją Rozwoju Szkoły i Wieloletnim Planem Doskonalenia Nauczycieli na lata 2016-2021. Koordynatorem i autorem projektu była pani Anna Rosa.

   Dzięki kursom: STRESS MANAGEMENT STRATEGIES, CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BULLYING PREVENTION, HAPPY SCHOOLS: POSITIVE EDUCATION FOR WELL-BEING AND LIFE-SKILLS DEVELOPMENT nauczyciele poznali sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami i z emocjami uczniów. Ćwiczenia relaksacyjne, rozpracowane na kursach, włączyli w zajęcia terapeutyczne. Zaowocowało to większą skutecznością w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami.  

 Zadbaliśmy również o nauczycieli, wykonujących naszą trudną pracę. Dwie nauczycielki odbyły kurs: HANDLING STRESS AND AVOIDING BURN OUT, gdzie poznały i upowszechniły metody zapobiegające zniechęceniu i wypaleniu zawodowemu. W wyniku tego w szkole powstała prężnie działająca grupa wsparcia dla nauczycieli, która swoją kontynuację ma na Messengerze i zdaje egzamin podczas pandemii.

   Wyjazd typu „Job shadowing”, w Finlandii był praktyczną obserwacją codziennych zmagań naszych zagranicznych kolegów i zainspirował nas do zastosowania praktycznych rozwiązań w naszej placówce, które wpłynęły na polepszenie zachowania uczniów i komfortu pracy.

   Pod wpływem wiadomości zdobytych na kursach, wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów i obserwacji osiągnięć szkolnictwa, powstał Projekt Pedagogiczny. Materialnym efektem tegoż projektu jest opracowanie, zawierające sporządzone przez nauczycieli scenariusze lekcji wychowawczych i zajęć terapeutycznych, dotyczących reagowania w sytuacjach zagrożenia, konfliktów, sposobów ich rozwiązywania i zamiany negatywnej energii na pozytywną. Opracowanie zawiera ponadto: zestaw ćwiczeń relaksacyjnych, rady jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz informacje jak rozmawiać z rodzicami uczniów. Jest ono dostępne dla wszystkich nauczycieli w bibliotece szkolnej.

   Kurs AUDIOVISUAL AND SOCIAL MEDIA IN CLASSROOM, na który udało się dwoje pedagogów, przyczynił się do podniesienia naszych umiejętności z zakresu wykorzystania zasobów internetowych, social mediów i ciekawych aplikacji.

Każdy z nauczycieli, biorących udział w projekcie, odbył też kursy ICT na Platformie eTwinning i innych platformach Internetowych, co przyczyniło się do sprawniejszego konstruowania atrakcyjnych kart pracy, dostosowanych do możliwości uczniów.

Stworzyliśmy w szkole projekt ICT – zgromadziliśmy scenariusze lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetowych, sporządziliśmy zbiór przydatnych stron Internetowych i platform do tworzenia kart pracy, który jest dostępny w bibliotece szkolnej.

W trakcie projektu, w szkole odbywał kurs języka angielskiego dla nauczycieli, który znacznie podniósł kompetencje językowe beneficjentów.

 Odbyły się też 3 szkolenia kulturo-językowe, na temat krajów, w których odbywały się kursy i job shadowing oraz szkolenie Udzielania Pierwszej Pomocy

W ramach dofinansowania zakupiliśmy:

 - tablicę interaktywną do sali historyczno-geograficznej, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach interaktywnych, oglądać filmy historyczne i krajoznawcze,

- komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i drukarkę do sali języka angielskiego.

   Kadra pedagogiczna biorąca udział w projekcie rzetelnie podzieliła się swymi doświadczeniami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w czasie warsztatów, lekcji otwartych i konferencji z pozostałymi nauczycielami i z nauczycielami innych szkół na terenie województwa.

Program Erasmus+ jest wspaniałą inicjatywą dla nauczycieli, dzięki której zyskujemy nowe metody pracy, ciekawe rozwiązania problemów pedagogicznych, możliwość czerpania z doświadczeń naszych kolegów z innych krajów.

Jako pedagodzy dostrzegliśmy także, że mamy wiele do zaoferowania w zakresie naszej wiedzy, metod pracy i pomysłów organizacyjnych.

Udział w projekcie wszystkich nas rozwinął – pogłębił nasze postawy tolerancji wobec innych narodowości, zwyczajów i kultur. Przyczynił się do przekraczania naszych ograniczeń – mentalnych, językowych, intelektualnych. Wzmocnił poczucie wewnętrznej siły i własnej wartości.