Przeskocz do treści

Chemia! <3

Na lekcjach chemii uczniowie uczą się prostych eksperymentów. Odróżniają mieszaniny jednorodne od niejednorodnych. Zjawiska fizyczne od reakcji chemicznych. Badają również jaka jest różnica gęstości wody słodkiej i wody słonej.

Uczniowie uczą się również tworzyć własne plakaty o wybranych pierwiastkach.