Przeskocz do treści

Mieszkanie treningowe – podsumowanie

Dzięki uprzejmości i współpracy Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski po raz kolejny mieliśmy możliwość udziału w projekcie "Mieszkanie treningowe". Celem jest przygotowanie uczniów do samodzielności, kształcenie umiejętności planowania, podejmowania decyzji i wykonywania czynności dnia codziennego. Dziękuję ZTROiPDST za przychylność, uczniom za udział, a nauczycielom naszej szkoły za pomoc i aktywny udział w projekcie.