Przeskocz do treści

Wycieczka do Krakowa

Wycieczka do Krakowa odbyła się 8.12.2021r. Pojechali na nią uczniowie klas 4-8 wraz z opiekunami.

Zwiedzono dwa miejsca: Wawel oraz podziemia Rynku Głównego (jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

  Na Wawelu uczniowie zwiedzili dwie ekspozycje: Zbrojownię oraz Wawel Zaginiony.

Pierwsza z wymienionych ekspozycji - Zbrojownia,  to przegląd uzbrojenia, którym dysponowało w przeszłości wojsko polskie. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali militarne eksponaty i uważnie słuchali pani przewodnik, która mówiła, w których bitwach i wojnach były one wykorzystywane.

Drugą ekspozycję, którą uczniowie mogli zobaczyć i posłuchać o jej historii, to Wawel Zaginiony. Przedstawia on  architekturę średniowiecznego Wzgórza Wawelskiego. Do dzisiaj, w trakcie prac archeologicznych odkrywane są istniejące przed wiekami, a często zapomniane i ukryte pod wieloma warstwami architektonicznymi, dawne budowle oraz rozmaite zabytki.

  Po opuszczeniu Wawelu, spacerując Drogą Królewską, dotarliśmy do drugiego zaplanowanego miejsca zwiedzania. Do podziemi Rynku Głównego, po których oprowadzała nas pani przewodnik. Podziemia te ukazują średniowieczny Kraków, za pomocą bardzo atrakcyjnych, wirtualnych środków przekazu. Uczniowie oglądali m.in. pozostałości  XII - wiecznej osady, która została zniszczona przez najazd Mongołów, bruk krakowskiego Rynku, elementy urządzeń wodociągowych, przedmioty użytkowe odnalezione na Rynku przez archeologów, rekonstrukcję średniowiecznego cmentarzyska oraz  makietę przedstawiającą centrum Krakowa otoczonego murami i fosą.

Wycieczka dofinansowana w 80% ze środków MEiN.