Przeskocz do treści

21.05.2020 r. (czwartek)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

PLASTYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

MUZYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ETYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA