Przeskocz do treści

Aktywna Tablica 2022

W 2022 r. Szkoła złożyła wniosek na zakup pomocy specjalistycznych do różnych form zajęć rewalidacyjnych w ramach programu " Aktywna tablica".

Na zakup pomocy przeznaczyliśmy kwotę 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 pochodzi z budżetu państwa. 

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup specjalistycznego oprogramowania  oraz narzędzi do prowadzenia diagnozy i terapii metodą sensomotoryczną i metodą Warnke. Dzięki  tym pomoc będziemy mogli przeprowadzać specjalistyczne diagnozy w zakresie rozwoju percepcyjno-motorycznego naszych uczniów , a tym samym z większą skutecznością prowadzić oddziaływania terapeutyczne.

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup multimedialnych programów do terapii  logopedycznej oraz do pracy rewalidacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu.

Dzięki pozyskanej dotacji systematycznie wzbogacamy bazę szkoły o nowoczesne, zgodne z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej, pomoce do prowadzenia diagnozy i wszechstronnego oddziaływania terapeutycznego, niezbędne w procesie wszechstronnej rehabilitacji naszych uczniów.