Przeskocz do treści

W naszej szkole prowadzona jest od wielu już lat terapia logopedyczna. Podczas zajęć staramy się korzystać z nowoczesnych metod i technik logopedycznych poznanych na różnorodnych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Jedną z poznanych metod jest kinesiotaping logopedyczny.

Kinesiotaping jest narzędziem  stosowanym zarówno w terapii dzieci, jak  i dorosłych 
 z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie
z językiem znajdującym się na górnych dziąsłach i podniebieniu twardym.

Należy zwrócić uwagę, że kinesiotaping nie zastępuje terapii logopedycznej, lecz jest jej uzupełnieniem, co oznacza, że terapia logopedyczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do aplikacji plastrów.  

Kinesiotaping logopedyczny możemy stosować w terapii dzieci i dorosłych z takimi zaburzeniami jak:

 • dysfonia,
 • dysfagia,
 • dyzartria,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • porażenie nerwu trójdzielnego,
 • zaburzenia i zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych,
 • bruksizm,
 • obniżone napięcie mięśni w obszarze ustno-twarzowym,
 • rozszczep warg,
 • nawykowe oddychanie ustami.

Plastry mogą pozostać na skórze zarówno kilka godzin, jak i kilka dni, w zależności od tolerancji skóry.

Nauka poprzez zabawę? Czemu nie!

Wiadomo nie od dziś, że korzystamy z wielu pomocy edukacyjnych, a w ostatnim czasie bardzo chętnie wykorzystujemy EduMatę. Zabawa na tym kolorowym dywanie edukacyjnym zwanym EduMatą odbywa się w naszej szkole na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęciach rewalidacyjnych. Ta cudowna pomoc ułatwia naukę w zakresie edukacji polonistycznej, przyrodniczej, ekologicznej, muzycznej, społecznej, technicznej oraz nauki programowania.

Praca z Edumatą:

 • - pomaga kształtować u dzieci myślenie matematyczne,
 • - pomaga kształtować orientację w przestrzeni, na płaszczyźnie, na polach usytuowanych na wierszach i kolumnach planszy,
 • -rozwijać pamięć i myślenie
 • - kodowanie i dekodowanie informacji,
 • - kształtuje umiejętności interpersonalne ( szczególnie dla uczniów ze spektrum autyzmu ) ważne dla zgodnego działania w grupie, respektowanie reguł i umów,
 • - pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia,
 • - rozwija spostrzegawczość i myślenie analityczne,
 • - sprzyja  rozwojowi twórczości dziecięcej,
 • - uczy  przewidywania skutków działania,
 • - sprzyja pracy w grupie, uspołecznieniu,
 • - uczy wygrywania jak i przegrywania,
 • - uczy zwięzłego formułowania, zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi,
 • - rozwija uważne słuchanie i rozumienia poleceń.

O korzyściach i efektach pracy z EduMatą można przeczytać także:

EduMata kl. III bB (zajęcia rewalidacyjne, nauka czytania)

EduMata w kl. V-VI OET (figury geometryczne)