Przeskocz do treści

Mamy do dyspozycji Platformę MediBalance Pro, która umożliwia prowadzenie diagnozy stabilności-równowagi ucznia oraz treningu. Za pomocą gier treningowych dziecko może trenować balansowanie, równowagę, szybkość reakcji, spostrzegania ciała i opanowania jego ruchów jak również różne inne umiejętności motoryczne, związane z koordynacją i koncentracją.Urządzenie jest dopełnieniem diagnozy i terapii sensomotorycznej.

W bieżącym roku szkolnym dzięki projektowi "Aktywna Tablica" nasza szkoła zyskała nowy sprzęt do terapii Metodą Warnkego. Pani Iwona Błaszczak i Jadwiga Schneider w listopadzie ukończyły kurs "Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny". Od tego czasu nasi uczniowie biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych tą właśnie metodą.

W 2022 r. Szkoła złożyła wniosek na zakup pomocy specjalistycznych do różnych form zajęć rewalidacyjnych w ramach programu " Aktywna tablica".

Na zakup pomocy przeznaczyliśmy kwotę 43 750,00 zł, z czego 35 000,00 pochodzi z budżetu państwa. 

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup specjalistycznego oprogramowania  oraz narzędzi do prowadzenia diagnozy i terapii metodą sensomotoryczną i metodą Warnke. Dzięki  tym pomoc będziemy mogli przeprowadzać specjalistyczne diagnozy w zakresie rozwoju percepcyjno-motorycznego naszych uczniów , a tym samym z większą skutecznością prowadzić oddziaływania terapeutyczne.

Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na zakup multimedialnych programów do terapii  logopedycznej oraz do pracy rewalidacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu.

Dzięki pozyskanej dotacji systematycznie wzbogacamy bazę szkoły o nowoczesne, zgodne z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej, pomoce do prowadzenia diagnozy i wszechstronnego oddziaływania terapeutycznego, niezbędne w procesie wszechstronnej rehabilitacji naszych uczniów.