Przeskocz do treści

14.05.2020 r. (czwartek)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘ

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

INFORMATYKA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

PLASTYKA

MUZYKA

ETYKA

RELIGIA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

REWALIDACJA

ŚWIETLICA